Let op! Geld lenen kost geld.

Wij vinden de privacy van onze klanten belangrijk

Dit is het privacy statement van Advance Finance B.V., handelend onder GreenLoans, gevestigd te Bunnik aan het adres Schoudermantel 2A, 3981 AH Bunnik (hierna: “GreenLoans” of “we”). GreenLoans is onderdeel van ALFAM Holding N.V. ALFAM Holding N.V. is een dochteronderneming van ABN AMRO N.V. GreenLoans biedt consumptief krediet aan voor huiseigenaren die duurzaam investeren. Dit privacy statement gaat over het gebruik van persoonsgegevens die GreenLoans verzamelt via de website.

Wat zijn persoonsgegevens?

We vragen alleen om persoonsgegevens als dit nodig is

Stelt u een algemene vraag via onze website, dan hebben we alleen de naam, het adres en het e-mailadres van u nodig om te kunnen reageren. Vraagt u een lening aan, dan moeten we weten wie u bent en waar u woont. Ook hebben we informatie nodig over de inkomsten en uitgaven van klanten. Alleen dan kunnen we de aanvraag beoordelen. Bij het beoordelen van aanvragen kunnen we nog meer gegevens van u vragen of raadplegen. We informeren u daarover. Bijvoorbeeld via onze algemene voorwaarden.

We maken gebruik van cookies op onze websites

Voor meer informatie daarover verwijzen wij naar ons cookie statement.

We houden ons aan alle wetgeving voor privacy

Alle persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. We houden ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen.

Hoe gaan wij om met telefoongesprekken?

GreenLoans kan telefoongesprekken opnemen. Dit doen we om onder andere fraude te onderzoeken, de kwaliteit van onze diensten te evalueren en om onze medewerkers te trainen, coachen en te beoordelen. 

Heeft u vragen over ons privacy statement?

Wilt u meer informatie over hoe we omgaan met persoonsgegevens? Wilt u inzage in uw gegevens? Wilt u uw gegevens wijzigen of wilt u bezwaar maken? Neemt u dan contact met ons op via info@greenloans.nl.
Ook kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek sturen naar het onderstaand adres. Vergeet niet een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs etc.) mee te sturen.

GreenLoans
t.a.v. afdeling Klantenservice
Postbus 178
3980 CD Bunnik

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, kunt u GreenLoans vragen de gegevens aan te passen. Neem daarvoor contact op met onze afdeling Klantenservice, (030) 656 80 00.

Het waarschuwingssysteem van de financiële sector

Om de veiligheid van GreenLoans en de financiële sector te bevorderen, hebben de banken in Nederland een waarschuwingssysteem ontwikkeld. Hiermee kunnen zij toetsen of iemand ooit fraudeerde, probeerde te frauderen, of op een andere manier een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bankensector.